Helsingin Keskusta: Pääkaupunkiseutu voittaa budjetissa 2006

29.08.2005

Lauantaina Vuosaaressa kokoontuneen Keskustan Helsingin piiritoimikunnan mielestä valtion ensi vuoden talousarvioesityksessä on useita pääkaupunkiseudun ja Helsingin kannalta myönteisiä päätöksiä kuten asuntopoliittiset ratkaisut, työsuhdematkalippu sekä Kehä I:n ja Ilmalan liikennehankkeet. Kokoomuslaisten puheet hallituksen pääkaupunkivastaisuudesta vaikuttavat poliittisten irtopisteiden keruulta.

Erityisesti Vanhasen hallituksen asuntopolitiikalla puututaan pääkaupunkiseudun ongelmiin. Hallitus haluaa vauhdittaa tonttitarjontaa pääkaupunkiseudulla monikohtaisen toimenpideohjelman avulla ja siten laskea asumisen kustannuksia. Tämä on tervetullut linjanveto. Toiseksi kasvukeskusten kunnallistekniikka-avustus jatkuu, sen avulla voidaan helpottaa kunnallistekniikan rakentamista uusille alueille.
 
Ensi vuonna pääkaupunkiseudulla aloitetaan viideksi vuodeksi lähiöiden kehittämisprojekti. Valtion avustusta voidaan myöntää lähiöiden viihtyvyyden ja turvallisuuden parantamiseen. Lisäksi erityisryhmille kuten opiskelijoille, vanhuksille ja asunnottomille tarkoitettujen kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen tarjonnan lisäämiseksi nostetaan niiden rakentamiseen tarkoitettuja avustuksia.