Keskustan valtuustoryhmä: Lasten ja nuorten huomioiminen sekä bioenergian edistäminen Keskustan tavoitteita vuoden 2007 budjetissa

01.11.2006

Lasten ja nuorten huomioiminen sekä bioenergian edistäminen Keskustan tavoitteita vuoden 2007 talousarviossa

Keskustan valtuustoryhmän mielestä Helsingin on uudistettava lapsi- ja perhepoliittinen ohjelma laaja-alaiseksi ja ajanmukaiseksi lapsi- ja nuorisopoliittiseksi ohjelmaksi lasten ja nuorten pahoinvoinnin ehkäisemiseksi. Ohjelman tavoitteena on oltava vastuunjaon selkiyttäminen ja yhteistyön parantaminen eri virastojen välillä, jotta väliinputoamiset voidaan estää. Keskustan valtuustoryhmä esittää, että Helsingin kaupunki ryhtyy edelläkävijäksi ja valmistelee ohjeet lapsivaikutusten arvioinnin toteuttamiseksi osana talousarviovalmistelua.

Lasten ja nuorten pahoinvointi lisääntyy Helsingissä. Lasten ja nuorten elämään vaikuttavien toimien ja tekojen kirjo on laaja, mutta niiden vaikuttavuuden arviointi on usein vielä hyvin vähäistä. Kaupungin eri virastojen on lisättävä yhteistyötä ennaltaehkäisevän näkökulman voimistamiseksi ja kehitettävä parhaita käytäntöjä tiukat hallintorakenteet unohtaen.

Bioenergian tuntuva lisääminen on sekä energiaomavaraisuuden että ilmastonmuutoksen hillitsemisen näkökulmasta tärkeä askel. Tämän pitää näkyä myös Helsingissä. Helsingin on tartuttava haasteeseen ja lisättävä huomattavasti uusiutuvien energialähteiden käyttöä omassa sähköntuotannossaan. Meidän on tunnettava vastuuta myös tulevia helsinkiläisiä sukupolvia kohtaan. Monissa muissa kaupungeissa tämä työ on jo käynnissä. Keskustan valtuustoryhmän mielestä on selvitettävä mahdollisuudet lisätä uusiutuvien energialähteiden käyttöä kaupungin omassa energiantuotannossa.

Lisätietoja: Keskustan valtuustoryhmän puheenjohtaja Terhi Peltokorpi p. 050-5121579 Keskustan valtuustoryhmän sihteeri Riina Nevamäki p. 040-7052593