Juha Sipilä: Demarivetoinen asuntopolitiikka pysähtyneisyyden tilassa

20.10.2012

Keskustan puheenjohtaja Juha Sipilä Keskustan kuntavaalitilaisuuksissa Helsingissä 20.10.2012

Demarivetoinen asuntopolitiikka pysähtyneisyyden tilassa

Hallituksen asuntoministeri Krista Kiuru lupasi vuosi sitten kuusinkertaistaa vuokra-asuntotuotannon. Hän kertoi, että hallitus tulee esittämään eduskunnalle 3000 vuokra-asunnon rakentamisen aloittamista vuonna 2012.

Toisin on käynyt. Helsingissä on aloitettu tänä vuonna 30 normaalin vuokra-asuntokohteen rakentaminen. Koko maassa on käynnistetty noin 700 vuokra-asunnon rakentaminen. Hallitus ja ministeri Kiuru ovat omilla toimillaan romahduttaneet normaalin, kohtuuhintaisen vuokra-asuntotuotannon. On tullut vain paljon puhetta ja sanoja, mutta ei tekoja. Asuntopolitiikka on ennen näkemättömässä pysähtyneisyyden tilassa. Vireillä ei ole juuri mitään toimenpiteitä, joilla pulaa kohtuuhintaisista vuokra-asunnoista voitaisiin helpottaa.

Tilanne on erityisen vaikea pääkaupunkiseudulla. Varsinkin yksin elävillä on vaikeuksia löytää kohtuuhintaisia asuntoja. Asumisesta on tullut ihmisille liian kallis perusoikeus.

Hallitukselta tarvitaan ripeästi täyskäännös erityisesti pääkaupunkiseudun vuokra-asuntopolitiikassa. Esimerkiksi hallituksen päätös, että Helsingin seudun aiesopimuskuntiin osoitetaan korkotukilainoitusta asumisoikeusasuntoihin enintään saman verran kuin toteutetaan valtion korkotukemaa vuokra-asuntotuotantoa, on tyrehdyttänyt näiden asuntojen rakentamisen. Linjaukselle ei ole mitään perusteita, vaan tällainen "Kiurun kiikkulauta" on täysin vieras asuntomarkkinoiden todellisuudelle.

Yleishyödyllisyyslainsäädäntöä on muutettava nopeasti niin, että se lisää kohtuuhintaista asuntotarjontaa kasvukeskuksissa. Ylipäätään tukien ja rajoitusten suhdetta tulisi nopeasti uudistaa. Samoin viime vaalikaudella hyvin toimineen ns. välimallin kaltainen järjestelmä kannattaisi ottaa nopeasti käyttöön lisäämään asuntotarjontaa ja helpottamaan rakennusalan työllisyystilannetta. Pula kohtuuhintaisista vuokra-asunnoista rasittaa pienituloisimpia kotitalouksia ja on myös este työvoiman saannille erityisesti Helsingin seudulla. Se rapauttaa koko seudun elinkeinoelämän kilpailukykyä.

Etenkin niin sanottujen kalliin asumisen kuntien pitää vastata asumisen kustannusten nousuun aktiivisella maa- ja tonttipolitiikalla. On monia hyviä esimerkkejä kaupungeista, jotka ovat pitkäjänteisesti hankkineet ennen kaikkea vapaehtoisin kaupoin riittävästi raakamaata ja kaavoittanut sitä asuntokäyttöön. Maan ja tonttien hinnat saadaan näin pysymään kohtuullisella tasolla. Kustannuksia lisääviä kaava- ja rakentamismääräyksiä olisi pikaisesti karsittava.

Helsingin seudulla on lisättävä tonttitarjontaa ja tehostettava maapolitiikkaa. Täällä tarvitaan lisää kerrostalotontteja, rivitalotontteja ja omakotitontteja. Avainasemassa ovat valtion toimijat ja Helsingin seudun kuntapäättäjät. Päävastuu näissä kunnissa on hallituspuolueiden edustajilla.

Keskusta käynnistää lähiaikoina oman arviointityönsä, jossa läpivalaistaan yksityiskohtaisesti Kataisen hallituksen ja erityisesti asuntoministeri Kiurun toiminta asunto-ongelmien ratkaisemisen ja annettujen lupausten valossa.