Helsingin Keskustanuoret: Peruskoulut tarvitsevat yhteisen valtakunnallisen kokeen

05.01.2012

Helsingin Keskustanuoret: Peruskoulut tarvitsevat yhteisen valtakunnallisen kokeen
 
Viime aikoina monet tahot ovat ilmaisseet huolensa peruskoulujen eriarvostumisesta. Opetusministeri asetti selvittämisryhmän pohtimaan kuinka koulujen välisiä eroja oppimistuloksissa voitaisiin tasoittaa. Helsingin Sanomat on myös pohtinut aihetta pääkirjoituksessaan (HS 2.1). Helsingin Keskustanuoret kokevat, että valtakunnallinen koe voisin tietyin edellytyksin tehokkaasti ratkaista peruskoulujen välillä tapahtuvaa eriarvostumista. Lisäksi valtakunnallinen koe voisi toimia nykyisten toisen asteen sisäänpääsykriteerien rinnalla.

Helsingin Keskustanuoret tunnustavat valtakunnallisen kokeen järjestämiseen liittyvät haasteet, mutta uskovat, että ne ovat ratkaistavissa. ”Ensinnäkin kokeen pitää koskettaa kaikki peruskoulun aineita, sillä tarkoitus on mitatta yleissivistyksen tasoa eikä pakottaa yläkoululaisia hiki otsassa lukemaan fysiikan lakeja”, pohtii Helsingin Keskustanuorten puheenjohtaja Alena Santalainen. Helsingin Keskustanuoret uskovat, että yleisellä tasolla kaikkia aineita koskeva koe loisi tasopainoisen arvioinnin oppilaan taidoista, eikä siirtäisi oppimistavoitteita pelkästään kokeista selviytymiseen. ”Näin esimerkiksi heikosti matematiikassa menestyvät oppilaat voisivat kompensoida menestymistä kokeessa pärjäämällä hyvin historian kysymyksissä”, toteaa Helsingin Keskustanuorten varapuheenjohtaja Esko Virri.

”Toinen huomioon otettava asia on kokeen tuloksen käyttötarkoitus. Niitä ei pidä julkistaa, sillä arvosanan ei tulisi olla tuomio vaan kehityslähtökohta opetuksen kehittämiseksi”, kertoo puheenjohtaja Santalainen. Hän perustelee näkemystään sillä, että julkiset tulokset voisivat korostaa eriarvostamista. Tuloksien tarkoituksena olisi parantaa opettajien työn tulosta, eikä pyrkiä määrittämään missä Suomessa ovat parhaat koulut.