NCF söker generalsekreterare

19.06.2006

Nordiska Centerungdomens Förbund är den samlande politiska takorganisationen för alla centerunga i hela Norden.

Nordiska Centerungdomens Förbund grundades år 1965 och består av sju medlemsorganisationer i fyra länder med sammanlagt 40 000 medlemmar. Medlemsorganisationerna är Centerpartiets ungdomsförbund (CUF), Keskustan Opiskelijaliitto (KOL), Keskustanuoret (NKL), Samband Ungra Framsoknarmanna (SUF), Senterungdommen (SUL), Svensk Ungdom (SU) samt Åländsk Ungcenter (ÅUC).

Då vår nuvarande generalsekreterares tjänsteavtal löper ut vid Repskapet i augusti 2006 förklarar vi tjänsten fri att sökas.

Som generalsekreterare ansvarar du för förbundets administration och ekonomi. Dessutom uppdaterar du våra hemsidor, fungerar som kontaktlänk mellan medlemsorganisationerna och är föredragande tjänsteman på NCF:s styrelse- samt medlemsmöten. Tidigare aktivitet i något av de respektive ungdomsförbunden är en förutsättning för anställning. Dessutom ses nuvarande tjänsteinnehav på något av de sju ungdomsförbunden som en merit, eftersom daglig tillgång till kontorsutrustning är nödvändig. Vi utgår ifrån att du kommunicerar på skandinaviska och har goda insikter i engelska. Tjänsten är en deltidstjänst på ca. 25% och är tidsbegränsad. Förutom goda erfarenheter i organisationsverksamhet och ekonomiskt ansvarstagande ger jobbet kontakter och insikter i det politiska livet i hela Norden. Din fritt formulerade ansökan med meritförteckning vill vi ha senast fredagen den 14 juli 2006. Ansökan bör sändas i elektronisk form samt
om den sökande så önskar per brevpost.

Ansökan sändes till

NCF Generalsekreterare
MATS LÖFSTRÖM
SÖDRA GATAN 100
22270 ECKERÖ
ÅLAND
mats<at>su.fi

TEL:+ 358 -(0)457 379 8878

Tilläggsinformation får du av nuvarande NCF-Generalsekreterare Mats Löfström, kontaktuppgifter ovan