Keskusta sai linjauksiaan läpi vuoden 2011 kaupungin budjetin raamineuvotteluissa

30.03.2010

Keskusta sai linjauksiaan läpi vuoden 2011 budjetin raamineuvotteluissa

 

Keskustan valtuustoryhmä on mukana Helsingin kaupunginhallitusryhmien sovussa budjettiraamista 2011. Ryhmä sai useita tärkeinä pitämiään asioita kirjatuksi raamiin. Neuvotteluissa Keskusta kantoi huolta erityisesti nuorten tilanteesta sekä vanhusten kotihoidon riittämättömyydestä. Näihin kohdistetaan nyt rahallinen lisäpanostus. Myös Keskustan peräänkuuluttama, kaupungin kokonaisetua edistävä, hallintokuntien välinen yhteistyö, kirjattiin raamiin.

 

- Keskustan ryhmä on tyytyväinen siihen, että budjetin mukaan erityisesti kalliissa kantakaupungin hallintokiinteistöissä tilojen käyttöä tullaan tehostamaan vuonna 2011. Haluamme että kaupungin resursseja käytetään tehokkaasti ja että saavutamme kaikissa palveluissa korkean vaikuttavuuden. Tämä lisää verorahoilla kustannettavien palveluiden tuottavuutta, kertoo neuvotteluja ryhmän puolesta käynyt kiinteistölautakunnan jäsen, varavaltuutettu, Sole Molander.

 

Keskustan ryhmä vaikutti myös siihen, että järjestöavustuksia lisätään. Näin tullaan parantamaan erityisesti sellaisten kolmannen sektorin toimijoiden toimintaedellytyksiä, joiden toiminta tukee ja täydentää kaupungin palveluita.

 

 

 

Lisätiedot:

Sole Molander
puhelin: 0500-404950
sähköposti: sole.molander(at)kolumbus.fi