Keskusta tukee Penttilän valintaa ja haluaa uudistaa kaupunginjohtajiston valintamenettelyä

24.10.2007

Keskustan valtuustoryhmä
Sole Molader

Keskusta tukee Penttilän valintaa ja haluaa uudistaa kaupunginjohtajiston valintamenettelyä

Helsingin kaupunginvaltuustolle on esitetty kahta erilaista ehdokasta kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavaksi apulaiskaupunginjohtajaksi. Hannu Penttilällä on pitkä virkamiestausta, johon sisältyy tehtäviä ja kokemusta seudullisista kysymyksistä. Penttilän ammattitaito painottuu maankäytön ja kaavoituksen asioihin. Osmo Soininvaaralla on vahva, näkyvä ja arvostettu poliitikon ura ja talousasioihin sekä tutkimukseen liittyvä tausta. Keskustan ryhmän näkemyksen mukaan Penttilässä painottuu viran kaupunkisuunnittelun puoli kun taas Soininvaarassa painottuu kiinteistötoimen puoli.

Soininvaara on itse verrannut opillista taustaansa Pekka Korpiseen. Soininvaara saattaisi siten jatkaa johtajana Korpisen tapaisella linjalla, mutta jättäen ehkä Korpista vapaammat kädet kaupunkisuunnittelun arkkitehtonisiin ratkaisuihin. Soininvaara on luova ja varmasti vaatisi sitä alaisiltaan, kuten myös tutkimusten hyödyntämistä ja uusia ratkaisuja. Penttilä tulee luultavammin suuntaamaan vahvemmin Helsinkiä viime aikoina tärkeäksi koettuun seudulliseen yhteistyöhön.

Apulaiskaupunginjohtajista on tehty osa poliittista läänitystä, vaikka lainmukainen valintaperuste on pätevyys. Itse asiassa poliittisen tasapainon vuoksi vapautunut paikka kuuluisi ennemminkin vihreille kuin sosialidemokraateille. Voi myös hyvin kysyä, palveleeko tällainen kaupunginjohtajien valintajärjestelmä enää nykyajan vaatimuksia. Helsingin kokoisen kaupungin johtamisessa tarvitsemme parasta mahdollista osaamista ja nykyinen valintamalli karsii väistämättä ison osan hakijoista. Onkin vakavasti pohdittava, löytyisikö sellaista Helsinkiin sopivaa hallintomallia, joka turvaisi kaupungin johdossa nykyistä paremmin parhaan mahdollisen osaamisen poliittista edustavuutta unohtamatta. Tällainen malli voisi löytyä esim. erilaisia pormestarimalleja soveltaen.

Kaupunginjohtaja valitaan seitsemäksi vuodeksi. Keskustan mielestä tämän ajan suurimmat haasteet ovat metropolipolitiikaksi kutsutussa seudun kehittämisessä. Se on pitkällä tähtäimellä Helsingin etu, sillä Helsinki ei ole omavarainen. Vaikka Penttilä on sosialidemokraattien ehdokas, mielestämme hänen pätevyytensä vastaa parhaiten tulevan toimikauden tärkeimpiin haasteisiin.

Keskustan valtuustoryhmä kannattaa Hannu Penttilän valintaa Helsingin uudeksi kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavaksi apulaiskaupunginjohtajaksi.