Matti Vanhanen: Vappu - Kyösti Kallion patsaalla

30.04.2008

Keskustan puheenjohtaja Matti Vanhasen vappupuhe Kyösti Kallion patsaalla

(muutosvarauksin)


Hyvät kuulijat,

Suomalaisilla menee nyt paremmin kuin ennen. Perheiden tulotaso ja ostovoima ovat kasvaneet viime vuosina ripeästi. Perheillä on enemmän valinnanmahdollisuuksia kuin aikaisemmin. Keskustajohtoinen hallituspolitiikka on luonut hyvinvointia koteihin ja työpaikoille.

Vappu on iloinen kevään ja työn juhla. Työtä ei olisi ilman yrittäjyyttä. Hallitukseni politiikka perustuu työn, yrittäjyyden ja ahkeruuden edistämiseen. Se on myös sosiaalisempaa kuin mihin edellinen hallitukseni kykeni. Suuri työteliäs enemmistö luo perustan hyvinvointiyhteiskunnalle, joka pitää huolta heikoimmista. Palkansaajat, yrittäjät ja viljelijät muodostavat suuren enemmistön. Keskustan tavoitteena on koota yhteen kaikki ne tahot, jotka haluavat rakentaa tulevaisuutta, eivätkä katsoa taaksepäin.

Opposition puheita kuunnellessa tuntee palaavansa aikakoneella neljäkymmentä vuotta taaksepäin. Oppositio haluaa löytää suuren maailmanselityksen menneestä maailmasta ja luokkataistelusta.

Haluan lausua erityisen tunnustuksen palkansaajajärjestöille. Samaan aikaan, kun poliittinen vasemmisto haikailee menneitä, palkansaajajärjestöt kantavat vastuuta koko Suomesta. Yhteistyömme on ollut hyvää. Se perustuu keskinäiselle arvostukselle ja luottamukselle. Hyvää huomista rakennetaan suomalaisissa yrityksissä ja työpaikoilla.

Hallituksen yksi keskeisimpiä tavoitteita on parantaa työllisyyttä. Palkkaratkaisuilla on työllisyyden kehittymisessä suuri merkitys. Hallituksen ja työmarkkinajärjestöjen on arvioitava yhdessä, miten turvaamme suomalaisten perheiden ostovoiman ja yritystemme menestyksen myös tulevaisuudessa. Kilpailun osaavasta työvoimasta kiristyessä on olemassa riski, että palkkakilpailu ja sitä kautta inflaatiokierre pääsevät valloilleen. Tämä vaara on todellinen.

Elinkeinoelämä on aivan oikein hakenut palkkaratkaisuihin järjestelyä, joka aikaisempaa paremmin ottaa huomioon yritystason tarpeet. Ongelma vain on se, että ellei löydetä tapaa koordinoida palkkakehitystä myös monet muut alat seuraavat ja jopa menevät ohi yksityisen sektorin ratkaisujen. Jo viime kierroksella julkisen sektorin suuria korotuksia selitettiin työvoiman saannin vaikeuksilla. Tällainen kierre johtaa meidät helposti vaikeuksiin.

Korkeista nimelliskorotuksista ei ole hyötyä, jos inflaatio syö ostovoiman. Kyse on yksinkertaisesti siitä, että valitsemmeko korkeat kustannukset vai työpaikat? Viimeaikaisten puheenvuorojen perusteella palkansaajajärjestöt ovat näissä kysymyksissä olleet lähellä ajatteluani.

Maailmantalous on muutoksessa ja epävarmuus kasvaa. Viime vuodet ovat nostaneet monet kehitysmaat – erityisesti Kiinan – kilpailemaan kanssamme tuotannosta.

Samalla niiden kehityksen myötä ruuan ja energian kysyntä on pysyvästi ja nostaa hintoja. Ymmärrän suomalaisten huolen hintojen noususta. Inflaatio on nyt yleismaailmallinen ilmiö – sillä on turha tehdä sisäpolitiikkaa.

Meidän suomalaisten pitää näissä oloissa itse vastata siitä, että meidän työmme ja osaamisemme käy kaupaksi. Kukaan muu ei sitä puolestamme tee.

Tulevista tuloveroratkaisuista päättäessään hallitus tulee ohjelmansa mukaisesti ottamaan huomioon suhdanteet, palkkaratkaisut ja julkisen talouden kestävyyden. Samalla verotusta pitää voida myös uudistaa.
Hyvät kuulijat,

Hyvinvointimme rahoitus perustuu jatkossakin vahvaan työntekoon ja yrittäjyyteen. Tässä mielessä hallitusohjelman yrittäjyyttä ja työelämän kehittämistä korostavat tavoitteet ovat keskeisiä. Työssä viihtyminen sekä työelämän ja perheen yhteensovittamisen kysymykset ovat entistäkin ajankohtaisempia, kun pyrimme pidentämään ihmisten työuria. Perheiden hyvinvointi on myös työnantajan etu.

Talouden rakennemuutos luo epävarmuutta työelämään. Avoimen talouden aiheuttamassa muutoksessa turvana on kattava sosiaaliturva- ja koulutusjärjestelmämme. Se vähentää työttömyyden aiheuttamaa köyhyyden riskiä ja tukee uuden työn saamista. Tämä hallitus ei ole purkamassa näitä turvaverkkoja, vaikka oppositio sillä pelotteleekin. Päinvastoin kehitämme niitä edelleen aikuiskoulutusta ja sosiaaliturvajärjestelmää uudistamalla. Tavoitteena on yhdistää työmarkkinoiden vaatima joustavuus ja riittävä turva siten, että siirtyminen työstä työhön on turvallista ja nykyistä helpompaa. Perheillä on oikeus turvalliseen arkeen, työhön ja toimeentuloon kaikissa tilanteissa.

Varsinkin teollisuuden rakennemuutos jatkuu ja muutoksissa pitää kyetä ilman viivytyksiä löytämään koulutuksella tie uuteen työhön.

Ihmisten kannalta on vaarallista uskotella, että entinen voi jatkua, jos se ei kuitenkaan jatku. Tosiasioiden tunnustaminen on kaiken viisauden alku.

Hyvät kuulijat,

Keskustan politiikka on sekä kannustavaa että sosiaalista.

Keskusta on kansan suuren työteliään enemmistön puolue, joka muistaa köyhän asian ja katsoo rikkaiden perään.

Niistä, jotka eivät työhön kykene tai joiden elämäntilanne on muutoin vaikea, me pidämme huolta paremmin kuin vasemmisto. Tämä hallitus on käyttänyt sosiaalisten tulonsiirtojen korottamiseen enemmän rahaa kuin mikään hallitus vuosikymmeniin.

Esimerkiksi kansaneläkkeen tasoon ja alimpiin äitiyspäivärahoihin on voitu tehdä olennaisesti suurempi korotus, kuin mistä edellisessä hallituksessa kyettiin sopimaan. Näin opiskelijoiden juhlana on hyvä muistaa että opiskelijoitakaan ei ole unohdettu. Opintotukea korotetaan elokuussa ja opiskelijajärjestöjen pitkäaikainen tavoite toteutuu. Ja yli kymmenen vuoden nollalinja päättyy.

Olemme myös käynnistäneet sosiaaliturvauudistuksen. Sen ensimmäiset esitykset tuodaan eduskunnalle tulevana syksynä. Uudistuksen tavoitteena on työn kannustavuuden parantaminen, köyhyyden vähentäminen sekä riittävän perusturvan tason turvaaminen kaikissa elämäntilanteissa.

Hyvät kuulijat,

Työnteon tulee olla aina kannattavaa. Ahkeruudesta tulee palkita. Heikoimmista on pidettävä aina huolta. Tämä on meidän politiikkaamme: uudistuspolitiikkaa vastuuta tunteville ihmisille. Keskusta on vastuullisen vapauden puolue. Luomme yhdessä hyvinvointia työllämme. Kannamme vastuuta kaikista yhdessä.

Suomalaiset voivat katsoa luottavaisena tulevaisuuteen. Hyvään huomiseen ja turvalliseen arkeen kuuluvat yhdessä tekeminen ja yhdessä oleminen. Perheinä toimimme yhdessä, työpaikoilla toimimme yhdessä ja politiikassa toimimme yhdessä. Keskusta kutsuu kaikkia suomalaisia mukaan tekemään yhdessä hyvää huomista suurelle työteliäälle enemmistölle: meille itsellemme ja perheillemme, työtovereillemme ja kaikille niille lähimmäisillemme, jotka eivät itse siihen kykene.