Keskustan puheenjohtaja Matti Vanhasen vappupuhe 2009

01.05.2009

Keskustan puheenjohtaja Matti Vanhasen vappupuhe 2009

(muutosvarauksin)

Hyvät ystävät,

Tänä vappuna sekä sosialismi että kapitalismi saavat pestä kasvojaan. Keskustalaiselle kolmannelle tielle on kaikkialla maailmassa nyt kysyntää.

Tämän vapun aikana valitettavasti myös suomalainen työ on aidosti suuremmassa vaarassa kuin pitkiin aikoihin. Kansainvälinen kriisi on leikannut tilauskirjoja ja moni ala miettii miten selviää lähimmät vuodet. Se on kuitenkin varmaa, että ankeintakin aikaa seuraa lopulta nousukausi ja paremmat ajat koittavat.

On kuitenkin aloja, joilla on aidosti riskit todella suuriin menetyksiin. Monissa maissa vanha autoteollisuus on tällaisessa tilanteessa. Mallistot ovat vanhentuneet, ja kustannukset ovat karanneet käsistä. Meillä metsäteollisuus on vähän samanlaisen asetelman piirissä.

Metsäala työllistää meistä suoraan 200 000 ihmistä, mutta se vastaa noin kolmanneksesta nettovientitulojamme ja on edelleen hyvinvointimme kivijalka.

Metsäteollisuutta tarvitaan jatkossakin. Puu on uusiutuva luonnonvara ja sille tulee varmasti olemaan käyttöä ikiajat. Samoin uskon, että suomalaiset maailmanluokan metsäkonsernit lopulta selviävät kriisistä vaikka alalla muuten tapahtuisikin suurikin pudotuspeli.

Mutta itsestään menestys ei tule.

StoraEnson toimitusjohtaja kaipasi kansallista massaliikettä metsäteollisuuden tueksi. Liityn mielelläni tähän liikkeeseen. Hallituksen edustajat tapaavat teollisuuden keskeiset edustajat lähiaikoina ja silloin selviää tarkemmin teollisuuden toiveet laajan tarvittavan toimenpidekokonaisuuden osalta. MTK:n uusi puheenjohtaja soitti ja kertoi, että metsänomistajat ovat omalta puoleltaan halukkaat myös tästä seuraaviin laajempiin keskusteluihin. Paperimiehistä uskon samaa. Myös yritysten omistajien on oltava mukana näissä talkoissa satsaamassa yritysten kehittämiseen pitkäjänteisesti.

Mitä sitten tällainen laaja kansallinen toimintaohjelma voisi pitää sisällään. Mikä olisi massaliikkeen vaatimuslista?

Hahmottelen massaliikkeelle agendan:
* tutkimus ja kehitystyö
* vauhtia tuotteiden uudistamiseen – erityisesti bioenergian tuotannon suunnitelmia nopeampi lisääminen osana teollisuuden toimintaa
* vahva sitoutuminen metsäpohjaisen liikennepolttoaineen tuottamiseen
* metsäalalle uutta yritystoimintaa
* rakentamisessa painopiste puurakentamiseen
* puutuoteteollisuus
* markkinointia uusille tuotteille
* palkanmuodostus
* raakapuun tehdashinta kohtuulliseksi
* puumarkkinoiden toimivuuteen luottamusta herättävät pelisäännöt
* Venäjän puutullit
* metsätilakokoa kasvatettava puuhuollon turvaamiseksi
* logistiikan kehittäminen kuljetuskustannusten nousun hillitsemiseksi
* teollisuuden verotus osana verotuksen suuria uudistuksia
* energiantuotannon turvaaminen
* metsäalan hallinnon rakenteet

Listan pituus kertoo siitä, että metsäala on juuri hyvä esimerkki alasta. jossa ei voida nojata vain perinteiseen vapaaseen markkinatalouteen vaan pärjätäksemme meillä on oltava kyky laajaan yteistyöhön, eri toimijoiden samansuuntaiseen toimintaan ja myös selkeään valtion rooliin edellytysten luojana. Tarvittava massaliike kuvaa hyvin sitä, mitä sosialismin ja kapitalismin välinen kolmas tie vaatii.

Budjettiriiheen mennessä olisi lisäksi myös pikavauhtia selvitettävä onko välittömiä keinoja vaikuttaa metsäalan kilpailukykyyn, joka on mm. Ruotsin kruunun devalvoiduttua heikentynyt. Muutoin massaliikkeen työ voitaisiin nivoa hallituksen laajemman juuri käynnistyneen kasvuprojektin rinnalle – koska perimmältään kummassakin on kyse hyvin samanlaisesta kysymyksenasettelusta.

Viime vuosina on metsäalan hyväksi tehty perusteellisia selvityksiä (mm. Esko Ahon ryhmä) ja on käynnistetty mm. alan huippuosaamisen kehittämiseksi suuri hanke ja hallituksella on juuri käynnistynyt ja perusteellisesti valmisteltu ”metsäalan strateginen ohjelma”. ”Massaliikekeskusteluista” syntyvä yhteistyö on nivottava osaksi tätä ohjelmatyötä.

Hyvät kuulijat

Keskusta perustettiin sata vuotta sitten suomalaisuuden, ihmisyyden, omatoimisuuden ja köyhien ihmisten liikkeenä. Sitä me olemme edelleen. Sata vuotta on kulunut ja meillä on edelleen tehtävämme.

Keskustalaisuus korostaa vastuullista vapautta. Siinä on enemmän vapautta kuin sosialismissa ja enemmän vastuuta kuin mihin markkinakapitalismi on kyennyt. Keskustalaisuudessa vastuu ja vapaus yhdistyvät sellaisella tavalla, joka johtaa yhteiskunnan kannalta kestävään ja oikeudenmukaiseen kehitykseen.

Lähdemme siitä, että taloudellisia voittoja ei saa tavoitella ympäristön ja luonnon kustannuksella.

Jotta voimme menestyä kansakuntana jatkossakin, meidän on palautettava työn tekeminen ja ahkeruus takaisin arvoiselleen paikalle hyvinvointimme lähteenä. Katsomme, että ihmiset voivat menestyä tekemällä työtä ja yrittämällä.

Samalla kuitenkin pidämme huolta yhteiskunnan eheydestä. Tarvitsemme enemmän yhteisvastuuta kuin oikeisto tarjoaa.

Hyvät kuulijat,

Vappu on paitsi työn ja ilon, niin myös tasa-arvon juhla. Tämä hallitukseni on ensimmäinen Suomen historiassa, jossa on naisenemmistö. Naisministereiden 12 – 8 enemmistö saattaa olla alallaan maailman ennätys. Keskustan kahdeksasta ministeristä viisi on naista. Keskusta otti tämän ennätyksen haltuunsa.

Keskustalle tasa-arvotyö on pitkäjänteistä työtä. Kenttäkyselymme vastasi tänä keväänä yksiselitteisesti, että Keskustan on asetettava oma ehdokkaansa myös tulevissa presidentinvaaleissa.

Mielestäni Tarja Halosen jälkeen tasavallan presidentiksi voitaisiin valita uudelleen nainen, keskustalainen nainen.

Olisin ylpeä, jos puolueemme nostaisi keskuudestaan naisehdokkaan, jonka taakse laaja suomalaisten enemmistö voisi asettua.

Tasa-arvotyötä on jatkettava systemaattisesti myös asioiden kautta. Johtavat henkilöt kertovat siitä, että tasa-arvo toteutuu päätöksenteossa, mutta asioiden kautta käytännön tasa-arvo paranee. Tasa-arvoa edistämällä voidaan ajaa myös toista tärkeää periaatteellista asiaa – lasten turvallista lapsuutta - eteenpäin.

Työelämässä mukana olevien vanhemmuuden vastuuta on jaettava yhä tasaisemmin. Kyse on sekä oikeudenmukaisesta kustannusten jakamisesta sukupuolten välillä myös siitä, että työpaikoilla ja johtamisessa ymmärretään pienten lasten vanhempien erilaiset ja usein vaihtelevat tarpeet.

Verotuksen puolella seuraavassa verotuksen kokonaisratkaisussa on löydettävä tapa antaa pienten lasen vanhemmille mahdollisuus valita perheverotus – se lisäisi vanhempien valinnanmahdollisuuksia perheensä tarpeiden mukaan.

Hyvät ystävät,

Kansainvälinen talousmyrsky on iskenyt Suomeen rajusti. Kansainvälisen talouden syvin kriisi vuosikymmeniin näkyy monella suomalaisella työpaikalla ja kodissa epävarmuutena tulevaisuudesta.


Me olemme matkalla kohti tulevaisuutta, jossa kaikki suomalaiset on pidettävä hyvinvoinnin kelkassa mukana. Samaan aikaan meidän on kyettävä luomaan edellytykset uudelle kasvulle ja työllisyydelle.

Tilannetta kuvaa hyvin kiinan kielen kirjoitusmerkki kriisi. Se koostuu kuulema kahdesta elementistä, jotka ovat suuri vaara ja mahdollisuus.

Talouskriisin ei tarvitse olla loppu, vaan se voi olla myös alku. Sen tulee olla alku kolmannelle tielle.

Meidän on urhoollisesti vahvistettava edelleen kansainvälistä asemaamme ja suomalaisen työn markkinoita maailmassa. Esimerkiksi matkani Kiinaan osoitti, mitä mahdollisuuksia meillä on vaikkapa ympäristöasioissa suomalaisen työn ja osaamiseen vientiin.

En yritä väittää, että meillä olisi helppoja aikoja edessämme. Pikemminkin päinvastoin. Me pärjäämme vain, jos uskomme itseemme ja osaamiseemme.

Muut eivät luo hyvinvointiamme puolestamme. Hyvinvointimme syntyy suomalaisesta työstä ja yrittäjyydestä.

Esitin tammikuussa Työtä Suomessa -ohjelman luomista Suomelle. Hanke tulee tuottamaan politiikkasuosituksia talouskasvun vauhdittamiseksi 2010-lvulla ja työllisyysasteen nostamiseksi koko maassa ilmastopoliittisten tavoitteiden ja sosiaalisesti tasapainoisen kehityksen kanssa yhteen sopivalla tavalla.

Hyvät ystävät,

Keskustan paikka on oikeiston ja vasemmiston välissä myös EU-politiikassa. Itse olen aina kulkenut tälläkin politiikan lohkolla turvallisesti keskitiellä, vaikka tilanteesta ja yleisöstä riippuen olen saanut kuulla olevani joko liian impivaaralainen tai liian Eurooppa-myönteinen. Mutta tuloksena Suomella on nyt vahvempi eurooppalainen vaikutusvalta kuin meillä on koskaan aikaisemmin ollut.

Meidän täytyy pysytellä keskellä suhtautumisessamme Euroopan integraatioon. Keskustan ei pidä lähteä mukaan Hymyile, olet Euroopassa -intoiluun. Kuten sanoin, lipunheiluttaminen ja hymnit eivät suomalaisia vakuuta.

Toisaalta ei pidä myöskään haksahtaa perusteettomaan EU-kritiikkiin, joka aliarvioi äänestäjiä ja johtaa lopulta vain ulos niistä pöydistä, joissa asioista päätetään.

EU:ssa tehdään yhä enemmän meitä ja lapsiamme koskevia päätöksiä. Siksi on tärkeää, että kesäkuun vaaleissa Euroopan parlamenttiin valitaan sellaisia ehdokkaita, jotka puolustavat tinkimättömästi Suomen ja suomalaisten etuja ja tekevät sen ymmärtäen eurooppalaisen kokonaisedun.

Sen takia kehotan teitä kaikkia sankoin joukoin ehdokkaiden tukijoukkoihin ja vaaliuurnille, se on Keskustan, isänmaan ja Euroopan etu.