Lauttasaaren Keskustaseura: Kaikille perheille sosiaalinen ja taloudellinen turvaverkko

04.04.2011

Lauttasaaren keskustaseura:
Kaikille perheille sosiaalinen ja taloudellinen turvaverkko

Hyvinvoivat kodit ovat työelämän selkäranka. Paine kaikissa kodeissa kasvaa, kun töitä on tehtävä tulevaisuudessa yhä enemmän. Kamppailemme itsemme kanssa kuinka löytää tasapaino työnteon ja vanhemmuuden välillä.

Työelämä on muuttunut. Työsuhteet ovat yhä useammin projektiluontoisia, siis määräaikaisia ja tilapäisiä. Työtä halutaan jakaa yhä useampien tehtäväksi. Lisäksi työn tekemisen ehdoista sovitaan entistä enemmän paikallisesti. Globaalissa työelämässä liikkuvuus lisääntyy ja toimimme yhteistyössä eri aikavyöhykkeiden ylitse. Modernit tietotekniikan välineet toisaalta laajentavat toimintakenttäämme toisaalta hämärtävät työn ja vapaa-ajan eroa.

Nämä monet muutossuunnat vaikuttavat ratkaisevasti siihen, kuinka erilaiset perheet pystyvät ratkaisemaan työn ja perhe-elämän yhdistämisen arkielämässään.

Tulevaisuuden työelämän tulee ottaa entistä joustavammin huomioon työntekijöiden erilaiset elämäntilanteet. Lapsiperheiden arkea on helpotettava lisäämällä vanhempainvapaiden joustavuutta. Lisäämällä valinnanmahdollisuuksia työuran loppupuolella edistetään työntekijöiden jaksamista ja pitempiä työuria. Yrityksille tulee luoda kannusteita palkata ja pitää töissä ikääntyviäkin työntekijöitä. Keskusta kannattaa myös kotihoidontuen, omaishoidontuen ja kunnallisen kotiavun kehittämistä vastaamaan paremmin ihmisten tarpeita.

Tulevina vuosina tarvitaan joustavuutta niin perheiltä, työnantajilta, lähiyhteisöiltä, seurakunnilta ja järjestöiltä, jotta selviämme yhdessä julkisen sektorin taloudellisista haasteista. Kaikille perheille erilaiset turvaverkot ovat yhä tärkeämpiä. Hyvä yhteiskunta rakennetaan alhaalta ylöspäin, kansalaisyhteiskunnasta käsin. Toimiva arki heijastuu myös lisääntyvänä hyvinvointina. On tärkeää että pidämme huolta siitä, että kaikki pysyvät osallisina niin työelämän, kuin välittämisen verkostoissa.

Lisätietoja: puheenjohtaja Juha Sarlund, p. 0503538295.