Terhi Peltokorpi: Kätilöopiston sairaalan tulevaisuus turvattava

10.09.2014

Keskustan kansanedustaja, Helsingin kaupunginvaltuutettu ja kätilö Terhi Peltokorpi:

Kätilöopiston sairaalan tulevaisuus turvattava

Helsingin Sanomien mukaan Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä pohditaan synnytysten keskittämistä isompiin yksiköihin.

Suunnitelmissa on esitetty Suomen suurimman ja hoitotuloksiltaan hyvin onnistuneen sairaalan sulkemista.

Kätilöopiston sairaalassa on tehty ansiokasta kehittämistyötä, ei vain äitien ja vauvojen, vaan koko perheen hoitamiseksi niin raskausaikana, synnytyksen hetkellä, kuin pienen ihmisen ensimmäisten elinpäivien aikana.

Hyvä työ on näkynyt myös tyytyväisissä asiakaspalautteissa. Kätilöopiston sairaalaan halutaan tulla synnyttämään myös muiden HUS:n synnytyssairaaloiden lähialueilta.

Kätilöopiston sairaala on koettu kodinomaiseksi sen koosta huolimatta. Samalla iso koko on kuitenkin mahdollistanut turvallisen synnyttämisen päivästä ja vuorokaudenajasta riippumatta.

HUS:n alueen synnytyssairaaloiden tulevaisuutta suunniteltaessa on pohdittava vakavasti, onko järkevää luoda yhtä megaluokan sairaalaa, jollainen syntyisi, mikäli valtakunnan tason suunnitelmat pienten yksiköiden lakkautuksesta ja HUS:n omat suunnitelmat toimintojen keskittämisestä toteutuvat yhtäaikaisesti. Päätös voi vaikuttaa myös opiskelijoiden mahdollisuuteen suorittaa opiskeluihin kuuluvia harjoitteluja ja terveydenhuollon ammattilaisten halukkuuteen hakeutua töihin HUS:iin.

Kätilöopiston sairaalalle myönnettiin muutama vuosi sitten vauvamyönteisyyssertifikaatti (Baby Friendly hospital). Sertifikaatti myönnetään sairaalalle, joka täyttää imetysmyönteisyyden kriteerit. Tätä tunnustusta ei ole muilla HUS:n nykyisillä synnytysairaaloilla Tammisaaren sairaalan synnytysosaston lakkautuksen jälkeen. Perhemyönteisen Haikaranpesä-osaston toiminnat jouduttiin jo ajamaan alas, kun synnyttäjien määrä nousi viime vuonna Kätilöopistolla Naistenklinikan remontin vuoksi. Riskinä on, että mikäli Kätilöopiston sairaala lakkautettaisiin hyvät toimintatavat ja käytännöt häviäisivät.

Lisätietoja: kansanedustaja Terhi Peltokorpi, puhelin 09 432 3189