HULC julkaisi policy brief-raportin yhdistystilistä

19.10.2011

HULC:n tutkimusosasto julkaisee policy briefin yhdistystili-aloitteesta 

Research Center of Helsingfors Unga Liberala Center Ry julkaisi Policy
Brief 01/2011 Yhdistystili –raportin, jossa esitellään puolueosaston
aloitetetta Keskustanuorten liittokokoukselle.

Aloitteessa esitetään uudenlaista verotukseen liitettävää
henkilökohtaista mekanismia, jolla henkilö voisi maksaa yhdistyksen
tai uskonnollisen organisaation kannatus- ja/tai jäsenmaksun. Tätä
kutsutaan yhdistysosuudeksi ja mekanismia yhdistystiliksi.
Verotoimisto hallinnoisi yhdistystiliä palveluna yksityishenkilöille
ja sen sisältämät maksut ennakonpidätettäisiin muun verokannon
yhteydessä.

Yhdistystili korvaisi nykyisestä järjestelmästä kirkollisveron, ja
laajentaisi sen koskemaan kaikkia aatteellisia ja vakaumuksellisia
organisaatioita. Palvelu korjaisi nykyisen tilanteen
epätasa-arvoisuuden, jossa uskonnottomat ja pienempien kirkkokuntien
sekä uskonnollisten yhteisöjen jäsenet eivät voi suorittaa
jäsenmaksujaan tai muuta varainkeruuta verohallinnon kautta eivätkä
saa niihin verovähennysoikeutta. Vastaavalla tavalla järjestelmään
voitaisiin liittää työttömyyskassamaksun maksaminen kuten
ammattiyhdistysliikkeen jäsenmaksukin.

Yhdistystili kattaisi maksimissaan 3 veroprosenttia tulosta ja
verovelvollinen voisi valita useampia yhdistyksiä tuettavakseen, esim.
samanaikaisesti ammattiyhdistysliikkeen jäsenmaksun, kirkon
jäsenmaksun ja ihmisoikeusjärjestön tai vastaavasti
vapaa-ajattelijoiden yhdistyksen, urheiluseuran ja poliittisen
puolueen jne. Verohallinto keräisi tästä syntyvät kustannukset
yhdistyksiltä, jotka olisivat mukana järjestelmässä. Vastaavalla
tavalla järjestelmää voitaisiin käyttää hyödyksi
kehitysyhteistyövarojen kasvattamisessa ja YK:n vuosituhattavoitteen
saavuttamisessa.

Raportin ovat koostaneet Helsingfors Unga Liberala Center Ry:n
tutkimusosastolla Tuomo Järvelä, Katja Korva, FM Denis Pertsev ja
Markus Ylimaa.

Lisätietoja raportista puhelimitse antaa Helsingin Keskustanuorten
puheenjohtaja Alena Santalainen ja sähköpostitse Helsingfors Unga
Liberala Center Ry:n varapuheenjohtaja Katja Korva, yhteystiedot alla.

Raportin voi ladata pdf-muodossa osoitteesta
https://sites.google.com/site/hulcresearchdataarchive/tiedostot

Lisätiedot

Katja Korva, varapuheenjohtaja
Helsingfors Unga Liberala Center Ry
Sähköposti katja.h.korva(at)gmail.com

Alena Santalainen, puheenjohtaja
Helsingin Keskustanuoret Ry
Puhelin 040-1431693

Helsingfors Unga Liberala Center Ry (HULC)

Helsingfors Unga Liberala Center Ry (HULC) on vuonna 1975 perustettu
puolueyhdistys, joka kuuluu Suomen Keskustanuoriin, Suomen Keskustaan,
Helsingin Keskustaan ja Helsingin Keskustanuoriin.

Puolueyhdistyksen löydät twitteristä osoitteella
http://twitter.com/rajattomat ja Facebookista
http://www.facebook.com/HelsingforsUngaLiberalaCenter