Olesja Selivanova: Young Foreignors in Aging Europe

29.04.2008

Olesja Selivanova: Young Foreignors in Aging Europe

Helsingin Sanomissa luki hiljattain, että Suomi tarvitsee 400 000 uutta työntekijää. Tämä juontuu pelosta, että väestön ikääntyminen johtaa pysyvään työvoimapulaan. On arvioitu, että Euroopan Unionin väestön osuus yli 65-vuotiaita on noin 22% vuonna 2025. Tätä tarkastellessa, tulee meidän muistaa, että Suomen ikääntymisen vauhti on EU15 – maiden nopein.

Ikääntymisen ajankohtaisesta aiheesta löytyy paljon tietoa, artikkeleita, tutkimuksia. Tärkeätä on kuitenkin vielä se että nuoret ovat mukana keskustelussa, tietävät tilanteesta ja pohtivat mahdollisia jälki-ilmiöitä ja ratkaisuja.

Edellämainituista syistä Helsingin Keskustanuoret järjestivät seminaarin Young Foreigners in Aging Europe, johon osallistui yhteensä 30 nuorta pohjoismaista ja Keski-Euroopasta. Osallistujat tulivat eri taustalta: esimerkiksi Suzana Pargan on Bosniasta muuttanut Ruotsissa asuva opiskelija; Asgeir Runolfson on mukana poliittisessa nuorisojärjestössä Islannissa; Marica Zetterqvist edusti Ruotsin Keskustanuoria ja Chinar Mosa edusti kurdiyhdistyksen Ruotsista. Seminaarin vetäjänä toimi uussuomalainen Olesja Selivanova.

Kaikkia osallistujia yhdisti halu vaikuttaa yhteiskunnassa, oppia uutta tietoa tilanteesta ja ilmaista mielipiteitään. Keskustelu seminaarin aikana oli erittäin vilkas. Ohjelmaan kuului ryhmätöitä, keskusteluja ja luentoja. Allianssin suunnittelusihteeri Mirella Huttunen kuvaili monikulttuurisuutta Suomessa, Kimmo Sasi (kok) kertoi Suomen maahanmuuttopolitiikasta, kun taas Anni Sinnemäki (vihr) antoi Suomen näkökulman EU:n ulottuvuudessa sekä korosti integraation tärkeyttä.

Vierailimme myös Eduskunnassa, jossa kansanedustaja Tuomo Puumala (kesk), 26, ystävällisesti otti meidät vastaan. Aiheeksi nousivat nuorten asiat, kuten koulutus ja kansainvälinen kokemus. Puumala kertoi työstään eduskunnassa - hän itse on paras esimerkki menestyksellisestä, aktiivisesta ja ahkerasta nuoresta. Häntä harmitti, ettei hänellä ole aikaa käydä enemmän kansainvälississä tapahtumissa. Hän neuvoi nuoria olla aktiivisina; sillä kielitaidot ja kansainväliset suhteet ovat valtava etu työmarkkinoilla.

On selvää, että monessa tapauksessa työpaikan saaminen on helpompaa syntyperäiselle suomalaiselle kuin maahanmuuttajalle. Toisaalta työpaikkamäärän kasvu työmarkkinoilla parantaa huomattavasti maahanmuuttajan aseman. Monikulttuurisilla nuorilla on yhtä paljon mahdollisuuksia kuin syntyperäisillä asukkailla, jonka takia kannattaa hyödyntää Suomen korkea koulutustaso sekä vaihto-ohjelmien hyödyt. Yksi seminaarin teemoista oli myös monikulttuurisuuden liittyvät ennakkoluulot ja seminaarin loputtua monesta niistä päästiin eroon.

Melkein kaikki ulkomaalaiset osallistujat olivat ensimmäistä kertaa Suomessa ja rakastuivat saunaan. Onneksi lauantaipäivä oli aurinkoinen ja Helsinki oli kauneudessaan. Seminaarin aikana osallistujat ovat oppineet paljon Suomesta: sekä saunojen määrästä että väestön rakenteesta.

Osallistujat olivat erittäin tyytyväisiä seminaariin ja järjestäjät saivat erinomaista palautetta. Paljon kontakteja oli luotu, ystäviä saatu, mutta samalla opittu valtavasti. Luennoitsijat olivat eri puolueista, joten seminaaria oli mahdollista markkinoida laajasti eri nuorisojärjestöissä, mikä on erinomaista julkisuutta organisaatiollemme sekä itse asialle.