Markus Kinnunen: Uusia työpaikkoja uusilla keinoilla

28.09.2012

Markus Kinnunen: Uusia työpaikkoja uusilla keinoilla

Keskustan Helsingin piirijohtaja Markus Kinnusen mielestä tarvitaan uusia toimenpiteitä, joilla tuetaan pienyrittäjien mahdollisuuksia työllistää ihmisiä. Suomen Pienyrittäjät ry on ottanut kantaa työsuhdeturvan heikentämisestä. Se sai myrskyisen vastaanoton työmarkkinakentällä. Kansainvälisen GEM-yrittäjyystutkimuksen mukaan Suomessa olosuhteet yrittäjyydelle ovat yleisesti erinomaiset. Silti yrittäjiltä puuttuu kasvuhalukkuus. Aloittelevat suomalaisyritykset sijoittuvat työllistämishalukkuudessa vertailun häntäpäähän.

- Hyvä, että aihe nousi yhteiskunnalliseen keskusteluun. Uusia työpaikkoja ei synny, jos aloittavat yritykset eivät hae rohkeasti kasvua. Suomessa on mietittävä, millä saamme purettua yrittäjien kokemaa työllistämispeikkoa, pohtii Kinnunen. Hän ehdottaa, että otetaan käyttöön uudenlainen työllistämisvakuutus, jonka avulla pienet yritykset voisivat alentaa työntekijöiden palkkaamiseen liittyviä riskejä. Aloittava yrittäjä pelkää korkeita työllistämiskustannuksia ja epäonnistunutta rekrytointia. Tätä riskiä voisi pienentää vakuutusturvalla.

Vakuutusyhtiöillä olisi tilaisuus innovoida uudenlaisia työllistämisvakuutuksia yrittäjien tarpeeseen. Valtion puolestaan tulisi omalta osaltaan osallistua tähän hankkeeseen kattamalla osa kustannuksista, jolloin vakuutuksen hinta olisi yrittäjän kannalta sopiva. Vaikeassa taloustilanteessa on haasteellista tehdä ratkaisuja, joissa tuetaan rahallisesti yrityksiä. Tosiasiassa kysymyshän on siitä, että löytyykö yhteiskunnasta todellista tahtoa työllistämistä edistävään politiikkaan.

Suomen talouspoliittisessa keskustelussa pitäisi keskittyä olennaiseen, eli siihen miten Suomeen saadaan luotua uusia työpaikkoja. Kasvupolitiikan ydinkysymys on siinä, mitä poliitikot voivat tehdä yhdessä yritysten ja työmarkkinajärjestöjen kanssa, jotta suomalaiset yritykset investoisivat Suomeen. Tähän on saatava ratkaisu tai edessämme on taloudellinen nääntyminen voimakkaasti kasvavien kehittyvien maiden paineessa.
.
Markus Kinnunen
Puheenjohtaja
Keskustan Helsingin piiri
p.040 754 7391
markus(at)markuskinnunen.com