Katja Korva: Valtion ei tule kannustaa

06.07.2009

Katja Korva: Valtion ei tule kannustaa

Minua aina epäilyttää, kun puhutaan, että valtion pitäisi kannustaa asiaan jos toiseenkin – tulisi paiskia paljon töitä, hankkia lapsia, elää terveellisesti…

Valtionhan tulisi olla neutraali, eikä suosia yhtä elämänmuotoa toisen yli. Valtion ei tule yrittää ohjata yksilöiden toimintaa arvoperusteisesti eikä määrittää ihmisten elämää. Valtion rooli on mahdollistajana. Toiminnan on pohjauduttava fiskaaliseen järkevyyteen ja sosiaalisen oikeudenmukaisuuden turvaamiseen.

Ympäristön tila ja tulevaisuus voi olla ainoa peruste rajoittaa yksilönvapautta. Tässä tilanteessa yksilö kun ei välttämättä tiedosta loukkaavansa muiden ihmisten tai tulevien sukupolvien oikeutta. Nämä kysymykset ovat niin tärkeitä, ettei niiden ratkaisua voi jättää pelkästään yksittäisten kuluttajavalintojen ja markkinoiden varaan, vaikkakin joissakin asioissa, kuten jätehuollossa, yksityisiin toimijoihin pohjautuvat ratkaisut voivat olla parempia. Ympäristökysymysten ratkaisussa tarvitaan valtioita ja niiden kansainvälisiä liittoutumia. Ratkaisujen on kuitenkin oltava aidosti tieto- eikä moraalipohjaisia, ja rajoitusten on oltava suhteessa vaikutuksiin. Niiden on oltava mieluummin ohjaavia kuin pakottavia.

Mikäli yksilö tekee itselleen myöhemmin haitallisiksi osoittautuvia valintoja, vastuu niistä tulisi säilyä hänellä. Täten toisia loukkaamattomia tekoja ei tule rajoittaa, ja yksilöille palautuu vapaus valita. Järjestelmässä ei tulisi kantaa kollektiivista vastuuta tai pakottaa sukupolvet vuorovaikutukseen.

Edellinen kappale ei suinkaan viitannut perusturvavastaisuuteen – sitä ei tule jättää hyväntekeväisyyden varaan. Se antaisi parempiosaisille mahdollisuuden pyrkiä vaikuttamaan heikompiosaisten elämään asettamalla hyväntahtoisuudelleen ehtoja, jotka lähtisivät heidän omista arvostuksistaan. Kiitollisuudenvelka ja sosiaalinen häpeä vain vahvistavat osattomuutta. Perusturva on ihmisyyden kunnioittamista. Taatessaan sen, valtio toimii mahdollistajana – ihmisellä on mahdollisuus uuteen alkuun heikkoon elämäntilanteeseen joutumisesta huolimatta.

Valtion roolissa kannustajana ja mahdollistajana on selkeä ero. Edellisessä se pyrkii vaikuttamaan ihmisiin, jotta lopputulos olisi yhteiskuntapyramidin kannalta optimaalinen. Jälkimmäisessä se takaa kaikille ihmisille mahdollisuuden tehdä erilaiset valintansa itse säilyttämällä ihmisten oman vapauden ja vastuun.

Yhteiskunnassa kukin saa pyrkiä vaikuttamaan muihin julkisen sanan kautta, mutta valtion ei tule harjoittaa tätä ihmisiltä keräämillään verorahoillaan. Poliitikko voi yksityishenkilönä kehottaa ihmisiä toimimaan parhaaksi katsomallaan tavalla, mutta tällaista vaikuttamista ei tule ulottaa valtiolliselle tasolle, ei edes demokratian nimissä.

Kolumnin kirjoittaja Katja Korva, 19, on Helsingfors Unga Liberala Centerin pääsihteeri ja kauppatieteiden ylioppilas.

Helsingfors Unga Liberala Centerin (Aiemmin tunnettu nimellä Nuoren Keskustan Liiton Rajattomat Osasto ry) kotisivut löydät osoitteesta www.hulc.info sekä Katjan blogin osoitteesta http://katjakorva.wordpress.com