Katja Korva: Aate on yksilö

06.10.2009

Katja Korva: Aate on yksilö

Aatteellisuus on hieno asia. Aatteellinen ihminen ei myy periaatteitaan rahasta tai uraportaita ylös kiipien. Aatetta on kai pidetty politiikan teon lähtökohtanakin.

Aate on mitä paras tekosyy. Aatteista ja arvoista puhumisella voidaan joukolla paikkailla ihmisten vapautta ja hyvinvointia lisäävien esitysten ja reformien puuttumista. Sivistys, tasa-arvo, yhteisöllisyys, ihmisyys ja niin edelleen.

Poliittiset liikkeet ovat syntyneet ajan hengessä jonkin asian pohjalta. Sdp kansainvälisen työväenliikkeen – vihreät kansainvälisen ympäristöliikkeen, noin esimerkiksi. Alussa yhteiskunnallinen muutos pakottaa joukot toimimaan itselleen tärkeän asian hyväksi – aatepohja luodaan askeleen jäljessä. Myöhemmin asia taustalta tai reformistisuus saattaa kadota tai pudota ajan rattaista – silloin jäljelle jää ontosta aatteesta luennoiminen. Tuossa vaiheessa kansanliike on jo itsetarkoituksellinen koneisto, jolla on omien vahvojen eturyhmien edut puolustettavanaan. Ideaalitilanteessahan aatteellisuus ilmenisi uusien, yllättävienkin kysymysten esille nostamisena.

Keskustalaisten omien aatehistoriallisten tulkintojen mukaan liike on syntynyt Suomessa suomalaisten tarpeisiin – alkiolaisuus ei olisi tuonti-ismi. Tämä mysteerinen alkiolaisuus on yhdistelmä raittiusliikettä ja maan henkeä. Santeri Alkiolta lainattu ”Ihmisyys ja sen kehitystarve on pantava kaiken yhteiskunnallisen ja valtiollisen uudistamisen pohjaksi” on hieno lausuma. Itsensä kehittämisen ideaa vaaliikin nykyaikainen individualisti. Mutta mitä tekemistä ihmisyyden kehittämisellä on valtiollisuuden kanssa? Toki tämä voidaan ajan kontekstissa ymmärtää sosiaalisten uudistusten puoltamisena ts. köyhän asiana.

Yksilöllä on aina omat arvostuksensa, joissa hänellä tulisi olla vapaus valita. On uskottava yksilön omaan arvostelukykyyn. Esimerkiksi reaalitalouden säätelyn purku ei tarkoita, että raha saisi ylivallan ihmisten mielissä. Toimiva, vastuullinen ja kilpailullinen markkinatalous sekä siitä koituva vauraus toimii perustana luovalle joutilaisuudelle ja aineettomien arvojen nousulle. Aate on yksilössä, ei yhteiskunnassa. Johtajapersoonat voivat toteuttaa omaa yhteiskuntafilosofiaansa omissa pienyhteisöissä, ei valtiollisessa alistamisessa. Valtioiden yhteistyötä ja yhteistä päätöksentekoa tarvitaan markkinoiden rinnalle globaalien haasteiden ratkaisussa, ei ihmismielen opastuksessa.

Kolumnin kirjoittaja Katja Korva, 19, on Helsingfors Unga Liberala Centerin pääsihteeri ja kauppatieteiden ylioppilas.

Helsingfors Unga Liberala Centerin (Aiemmin tunnettu nimellä Nuoren Keskustan Liiton Rajattomat Osasto ry) kotisivut löydät osoitteesta www.hulc.info sekä Katjan blogin osoitteesta http://katjakorva.wordpress.com