Kari Tirkkonen: Sekatalouden Kupliva Coctail

23.02.2009

Sekatalouden Kupliva Coctail

Maailma on talouspyörteiden vallassa. Onko nykymaailmassa olemassa puhdasta markkinataloutta? Sekatalouksia sensijaan riittää. Puhtaan komentotalouden ja puhtaan markkinatalouden väliin mahtuu monenlaista. Viittaan erityisesti Kiinaan, ja samalla varoitan – en nimittäin ole taloustieteilijä, vaan yrittäjä.

Matkustan usein työmatkoilla Kiinassa. Monet länsimaiset tahot näyttävät uskovan, että Kiinassa syntyisi ratkaisevaa levottomuutta Etelä-Kiinan heikkenevän talous- ja työllisyystilanteen johdosta. Arvioidaan lisäksi, että TianAnMen:n aukion 20-vuotispäivä aiheuttaa poliittisen reaktion. Maailmantaloudessa meneillään oleva ”inferno” varmasti aiheuttaa reagointia myös Kiinassa. Kuitenkaan en usko, että Kiinassa syntyisi merkittäviä poliittisia levottomuuksia, jotka todella kielteisesti vaikuttaisivat sen talouteen.

Päinvastoin. Vaikuttaa, että Kiinan pankkijärjestelmä säilyisi melko vahingoittumattomana talouskriisien yhteydessä. Lisäksi vaikuttaisi siltä, että Kiinan kauppataseen ylijäämä voi prosentuaalisesti jopa kasvaa, mikäli tuonnin arvo putoaa nopeammin, kuin viennin arvo. Kiinassa noudatetaan suunnitelmataloutta – tai – pikemminkin sanottuna sekataloutta, johon olennaisena osana kuuluu mm viisivuotis-suunnitelmien tekeminen. Markkinatalouden tapaan Kiinassakin yritysmaailma voi puhdistaa itseään, konkurssien kautta. Kiinassa moottoritien voi omistaa yksityinen yritys, ja periä tiemaksuja. Kysymys ei siis ole puhtaasta komentotaloudesta, eikä kommunistisesta talousmallista - nimestään huolimatta.

Kiinalainen tapa toimia ei sovi Suomeen, saati sitten Helsinkiin, mutta Kiina tarjoaa yhden tarkasteluikkunan - äärimmäistä markkinataloutta yhdistettynä talouden suunnitteluun ja valvontaan.

Tämä oudolla tavalla sekoitettu ”coctail” on pitänyt Kiinan talouden piristävästi nousuhumalassa, dynaamisena, jo usean vuoden ajan. Kiinan suhteellisen aseman voimistumisen, saisi ilmeisesti pysäytetyksi vain ”kieltolaki”, ts. protektionismi, mutta tullirajoitteet sopivat huonosti yhteen, jos edes ollenkaan, WTO:n kanssa.

Kari Tirkkonen
Helsingin Keskustan varapuheenjohtaja