Elina Tillikainen: "Miten mun isovanhemmat pärjää?"

28.09.2012

"Miten mun isovanhemmat pärjää?"
 
Väestön ikääntymisestä puhutaan jatkuvasti, mutta tilastotiedot ovat silti pysäyttäviä. Helsingin kaupungin Tietokeskuksen mukaan Helsingin väkiluku vuoden 2011-2012 vaihteessa oli 595 384. Tästä joukosta 0-6-vuotiaita on 41 127 ja yli 75-vuotiaita 40 268. Alle 6-vuotiaita ja yli 75-vuotiaita on siis lähestulkoon saman verran. Tämä kertoo huoltosuhteen muuttumisesta ja edessä olevista muutoksen ajoista. Väestön ikääntyminen on myös nuorten asia.

Toimintaterapeuttina olen työskennellyt eri elämänvaiheessa olevien ihmisten kanssa. Ikääntyneet ovat yksi toimintaterapian keskeisimmistä asiakasryhmistä. Työssäni olen päässyt seuraamaan ikäihmisten elämää läheltä. Keskustelut ikäihmisten kanssa ovat kasvattaneet arvostustani heitä kohtaan. Heidän elämänkokemuksensa, hiljainen tieto ja tekemisen taito ovat äärettömän tärkeää perintöä tuleville polville. Tämän vuoksi tarvitaan uutta innovatiivista ajattelua siihen, miten saamme ikäihmisten voimavarat käyttöön. Ei unohdeta, että tämän päivän mummot ja papat ovat olleet rakentamassa Suomesta hyvinvointiyhteiskuntaa.

Ikääntyneiden toimintakykyä tukemalla ja edistämällä päästään hyviin tuloksiin. Hyvällä ennaltaehkäisevällä työllä terveydenhuollossa pystytään lisäämään ikääntyneiden itsenäisyyttä ja omatoimisuutta. Jotta terveydenhuollon työntekijät pystyvät tekemään laadukasta enneltaehkäisevää työtä, henkilökuntaa täytyy olla riittävästi, heillä on oltava tarpeeksi aikaa perustyön tekemiseen, asianmukaiset työvälineet ja tilat sekä hyvät kouluttautumismahdollisuudet. On huolehdittava ikääntyneiden kotona pärjäämisestä, siitä miten kodin ulkopuolelle asioimaan lähteminen sujuu ja tarvittaessa huolehdittava avun saamisesta kotiin. Liikkumisen julkisilla kulkuneuvoilla on oltava mahdollisimman vaivatonta ja pienikustanteista. Palveluiden muuttuessa yhä enemmän sähköiseen muotoon, on tärkeää, että ikääntyneillä on mahdollisuus saada tukea ja opastusta sähköisten palveluiden käytössä. Etenkin vähävaraisten ja syrjäytymisvaarassa olevien yksinäisten ikäihmisten pärjäämisestä on pidettävä huolta. Myös ikääntyneillä täytyy olla mahdollisuuksia mieltä virkistävään harrastus- ja kulttuuritoimintaan, sekä fyysisestä että psyykkisestä hyvinvoinnista on pidettävä huolta.

Toimenpiteet vaativat määrärahoja, mutta meillä ei ole varaa joutua pisteeseen, jossa menetämme äärettömän tärkeää ikäosaamista. Tarvitsemme senioreita, jotka toimivat aktiivisina jäseninä yhteiskunnassa. Me tarvitsemme isovanhempiamme ja he tarvitsevat meitä.

Elina Tillikainen
Toimintaterapeutti (amk)
Keskustan kunnallisvaaliehdokas Helsingissä